DUYURULAR

Bildiri Konuları

Biyomedikal Mühendisliği

• Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme
• Biyoistatistik
• Biyomalzemeler
• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
• Biyomedikal Optik
• Biyomekanik
• Biyosensörler
• Medikal Cihaz Tasarımları
• Nükleer Tıp
• Diğer Konular


Klinik Mühendisliği

• Cihaz Güvenliği
• Envanter Yönetimi
• Etkin Teknoloji Kullanımı
• Güvenli Teknoloji Kullanımı
• Hasta Güvenliği
• Hastane Otomasyonu
• Hastane Ruhsatlandırma
• İleri Sağlık Hizmetleri
• Kullanıcı Güvenliği
• Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
• Periyodik Bakım
• Rehabilitasyon Mühendisliği
• Risk Yönetimi
• Sağlıkta Hizmet Alımı
• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
• Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
• Tanı ve Tedavi Sistemleri
• Tesis Güvenliği ve Yönetimi
• Tıbbi Bilişim ve İletişim
• Diğer Konular

IEEE Turkey Section Destegi
GEÇMİŞ KONGRELER

 

 
 
EĞİTİM SEMİNERLERİ
 

ITK-SNAP MEDİKAL GÖRÜNTÜ ANALİZ VE BÖLÜTLEME YAZILIMI İLE
KLİNİK ARAŞTIRMALARDA VE MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA
MEDİKAL GÖRÜNTÜLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

Abbas Memiş

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Doç. Dr. Songül Albayrak
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

YENİ NESİL BİYOMALZEMELER VE UYGULAMALARI
Dr. Öğretim Üyesi CEVRİYE KALKANDELEN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, TBMYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Vücudun zarar gören veya işlevini yitiren doku veya organının işlevlerini kısmi veya tamamen yerine getirmek üzere tasarlanmış sentetik veya işlenmiş doğal maddelerin tümüne biyomalzeme denir. Biyomalzeme bilimi; tıp, biyoloji, kimya, doku mühendisliği ve malzeme bilimi unsurlarını kapsar. İnsan sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmenin temel elemanlarından biri olup artık vazgeçilmez bir unsurlardır. Biyomalzemeler, belirli biyolojik sistemlerle etkileşime giren nesneler, yüzeyler veya yapılar olan malzemelerin bir örneğidir. Biyomalzemeler, doğal veya metalik, seramik, bileşenleri bulunan, farmasötik ürünler gibi çeşitli kimyasal yaklaşımlar kullanarak laboratuvarda sentezlenmiştir. Sağlık alanında, doğal bir işlevi yerine getirmek, geliştirmek, büyütmek ya da değiştirmek amacıyla canlı bir yapının ya da teşhis veya tedavi amaçlı medikal cihazın bir parçası haline gelirler.

Biyomalzemeye yönelik araştırmaların görünümü; laboratuvardan başlayıp klinikte - uygulamaya kadar kendi değer zincirinde gerçekleştirilmeli ve gereklilik halinde, çok sektörlü çalışmaları kapsamalıdır.

Yeni vizyon biyomalzeme çalışmalarında “biyomateryal veya biyomateryaller” yerine “bir şey için biyomateryaller” mantığı ön plana çıkaktadır. Biyomateryallerin uygulama içeriğiyle yeterli entegrasyonu, fonksiyonel bir sonuç için tüm gereklilikleri yerine getirmek için gereklidir. Bu kapsamda araştırma ve geliştirme çalışmaları, endüstri ve akademik alanlar arasında var olan denek çalışmalarını, aynı zamanda klinik ve koordinasyon alanların yanı sıra pazara giden uzun yolun üstesinden gelmek için de maddi desteğin yanında özveri gerektirmektedir.

TIPTEKNO'18 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi / 8-10 Kasım 2018 / Kaya Artemis Resort, Gazi Magosa / KKTC