DUYURULAR

Bildiri Konuları

Biyomedikal Mühendisliği

• Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme
• Biyoistatistik
• Biyomalzemeler
• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
• Biyomedikal Optik
• Biyomekanik
• Biyosensörler
• Medikal Cihaz Tasarımları
• Nükleer Tıp
• Diğer Konular


Klinik Mühendisliği

• Cihaz Güvenliği
• Envanter Yönetimi
• Etkin Teknoloji Kullanımı
• Güvenli Teknoloji Kullanımı
• Hasta Güvenliği
• Hastane Otomasyonu
• Hastane Ruhsatlandırma
• İleri Sağlık Hizmetleri
• Kullanıcı Güvenliği
• Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
• Periyodik Bakım
• Rehabilitasyon Mühendisliği
• Risk Yönetimi
• Sağlıkta Hizmet Alımı
• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
• Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
• Tanı ve Tedavi Sistemleri
• Tesis Güvenliği ve Yönetimi
• Tıbbi Bilişim ve İletişim
• Diğer Konular

IEEE Turkey Section Destegi
GEÇMİŞ KONGRELER

 

 
 
DAVETLİ KONUŞMACILAR
 

Prof. Dr. FEZA KORKUSUZ
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı V.
Kemik Rejenerasyonunda Nano-Hidroksiapatit ve Kök Hücreler

1986’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Feza Korkusuz 1987-1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığı eğitimini tamamladı. 1989 - 1990 yılları arasında Osaka Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedik Cerrahi Bölümünde Omurga ve Spor Cerrahisi konularında klinik ve deneysel araştırma çalışmaları gerçekleştirerek Doktora Diplomasını aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 20 yıl süresince Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Sağlık ve Rehberlik Merkezi sorumlu hekimi olarak çalıştı.

Eş zamanlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim üyesi ve Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1994 yılında Doçent ve 2001 yılında Profesör oldu. 1999 yılında ODTÜ Mustafa Nevzat Parlar Vakfı Genç Araştırıcı ve 2000 yılında Sağlık Bilimleri alanında TÜBİTAK Teşvik ödüllerine layık görüldü. 2009 yılında Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Prof. Dr. Rıdvan Ege Araştırma ve Yayın Ödülünü aldı. 2013 Yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliğ Anabilim Dalı Başkanı olarak görev alan Prof. Dr. Feza Korkusuz 2013-2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Hastanesinin Başhekimliğini yürüttü.

1991-2016 yılları arasında Orthopedi Araştırma Derneği (Orthopaedic Research Society) ve 2008 yılından beri de Association of Bone and Joint Surgeons derneği üyesidir. 2006 yılından beri Clinical Orthopaedics and Related Research dergisinin corresponding ve deputy editor’lük görevlerini yürütmektedir. Çok sayıda meslek derneği üyesi olan Prof. Dr. Feza Korkusuz 2017 yılından beri de Türkiye Bilimler Akademisi Asil Üyesidir. 1997 ve 1998 yıllarında TÜBİTAK ve Association of International Education of Japan (AIEJ) Research Follow-Up Programlarıyla Japonya’da bulunan Prof. Dr. Feza Korkusuz’un üç patente katkısı vardır. Çok iy iderecede İngilizce, Almanca ve Japonca bilen Prof. Dr. Feza Korkusuz ulusal ve uluslararası dergilerde görev yapmaktadır. 2016 yılında Springer yayınevinden yayınlanan Musculoskeletal Research and Bacis Science kitabının editörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Feza Korkusuz 2013 ve 2016 yıllarında Temel Bilimler ve Araştırma Kitabının da editörlüğünü yapmıştır. 12 uluslararası ve 15 ulusal kitap bölümü yazan Prof. Dr. Feza Korkusuz Mart 2018 itibariyle Web of Science: Science Citation Indeks’de taranan dergilerde 104 makalesine 1832 atıf almıştır.

Evli ve bir çocuk babası olan Prof. Dr. Feza Korkusuz Mart 2018’den beri TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi OZAN KARAMAN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği
Doku Mühendisliğinde AR-GE'den Ticari Ürüne Geçiş Macerası:BONEGRAFT

Doku Mühendisliğinde AR-GE’den Ticari Ürüne Geçiş Macerası: Bonegraft

Biyomalzemeler, insan vücudundaki fonksiyonelitesini yitirmiş canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek ve/veya desteklemek amacıyla kullanılan doğal veya sentetik malzemelerdir. Doğal kaynaklı biyomalzemelerin gerek izole edildikleri kaynaklardan hastalık bulaşma gerekse implante edildikleri hastada immün yanıta sebebiyet verme riskleri göz önünde bulundurulduğunda sentetik biyomalzemelerin geliştirilmesi ve klinikte kullanımına yönelik birçok çalışma yapılmaktadır. Sentetik biyomalzemelerin özellikle Doku Mühendisliği yaklaşlaşımlarıyla doku rejenerasyonunu en etkin şekilde destekleyebilecek şekilde tasarlanması ve ameliyat esnasında cerrahlar tarafından implantasyonunun kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi tedavideki etkinliklerini arttırabilmektedir. Dr. Öğr. Üyesi Ozan Karaman biyomalzemeler ve doku mühendisliği konularında yaptığı uzun süreli laboratuvar çalışmalardan edindiği tecrübeler ile bu ürünlerin kliniğe aktarımına yönelik çalışmalarını Bonegraft Biyolojik Malzemeler A.Ş. çatısı altında sonuçlandırmıştır.

Bonegraft Biyolojik Malzemeler A.Ş., 2015 yılı itibari ile biyomedikal sektörde, sentetik kemik doku iskeleleri ile ilgili Ar-Ge çalışmalarına başlamıştır. Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde ISO-7 (Class 10.000) temiz oda şartlarında Bonegraft Ar-Ge ve üretim laboratuvarları bulunmaktadır. Bonegraft, trikalsiyum fosfat tabanlı sentetik kemik greft ürünlerinin tasarımı, geliştirilmesi, imalatı ve pazarlanması üzerine odaklanan biyoteknoloji şirketidir. Firmamızın ana etkinlik alanı farklı boyutlarda granül, çubuk, blok, silindirik ve enjekte edilebilir olmak üzere farklı formlarda trikalsiyum fosfat tabanlı sentetik greftlerin geliştirilmesi ve üretimidir. Ayrıca firma kapsamında Ar-Ge çalışmalarını devam ettirmekte ve belgelendirme sürecinde olduğumuz sentetik osteokondral greft ve dental bariyer membran bulunmaktadır.

Ülkemizde kullanılan kemik greft materyalleri diğer birçok medikal ürün gibi büyük oranda ithal edilmektedir. Son yıllarda dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi konusunda bilim insanları ve girişimciler teşvik edilmektedir. Katma değeri yüksek ürünler kapsamında değerlendirilebilen biyouyumlu ve biyobozunur kemik greftlerinin ortopedi, omurga ve çene cerrahisinde kemik rejenerasyonu için kullanılabilmektedir. Ayrıca ithal ürünlerle rekabet edebilecek sentetik kemik greftlerinin ihracat potansiyeli olması sebebiyle ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ancak Class III ürünler kapsamına giren bu ürünlerin Ar-Ge ve üretim süreçlerinin tümünün oldukça yüksek düzenlemeye tabi olması firmaları bu noktada zorlayan unsurlardan bazılarıdır. Bu konuşma kapsamında, geliştirmiş olduğumuz farklı sentetik greftlerin Ar-Ge süreçlerinden, tasarım kriterlerine, teknik özellikleri ve uygulanan testlerden belgelendirme süreçlerine kadar kliniğe aktarım sürecinde yaşadığım tecrübelerimi paylaşacağım.


 

TIPTEKNO'18 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi / 8-10 Kasım 2018 / Kaya Artemis Resort, Gazi Magosa / KKTC