DUYURULAR

Davetli Konuşmacılar

Doç. Dr. Hasan AYAZ
Next-generation wearable and ultra-portable neuroimaging: expanding vistas for brain health


Prof. Dr. Ömer Halil Çolak
Yüz Nakil Hastalarında Beyin Plastisitesi ve Rehabilitasyon Odaklı Çözümler


Doç. Dr. Sinan GÜVEN
Doku Mühendisliği ve Mikroakışkan Sistemler

 

IEEE Turkey Section Destegi
GEÇMİŞ KONGRELER

 

 
 
ÖZEL OTURUMLAR
 

NÖROLOJİK HASTALIKLARIN VE BİLİŞSEL İŞLEV
BOZUKLUKLARININ BİLGİSAYAR İLE TEŞHİSİ

Nörolojik hastalıkların ve bilişsel işlev bozukluklarının farklı görüntüleme yöntemleri kullanılarak teşhisi son yıllarda yaygın olarak çalışılmaktadır. Nörolojik hastalıklar, zamanla sinir hücrelerinde meydana gelen bozulmalara ve bu bozulmalardan kaynaklı sinir sistemi fonksiyonlarının kaybına sebep olan bir grup hastalıktır. Ortalama yaşam süresinin artışı en fazla nörolojik hastalıkların görülme sıklığını artırmıştır. Bunun yanı sıra şizofreni ve bipolar bozukluk gibi bilişsel işlev bozukluklar hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu özel oturumda, alanında uzman hekimlerin ve mühendislerin bir araya getirilmesiyle beyinde meydana gelen bozulmaların makine öğrenmesi kullanılarak teşhisinin güvenilirliği, hastalıktan etkilenen beyin bölgelerinin analizlerinin yapılması ve farklı görüntüleme teknikleri kullanılarak gerekli veri tabanlarının oluşturulması gibi çalışmaların detaylı incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.

Bildiri Konuları:
Konular temelde aşağıdaki başlıkları içermekle birlikte nörolojik hastalıkların beyin görüntülerinden tespiti ve incelenmesi ile ilgili tüm alanları kapsamak- tadır. Özel araştırma konuları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Nöorolojik hastalıkların beyin görüntülerinden teşhisi (Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar, Parkinson hastalığı ve ilgili bozukluklar, Prion hastalıkları, Huntington hastalığı, Motor nöron hastalıkları, Spinoserebellar ataksi, Spinal müsküler atrofi)
 • Bilişsel işlev bozukluklarının beyin görüntülerinden tespiti
 • Makine öğrenmesi (özellikle derin öğrenme) tekniklerinin nörolojik hastalıkların tespitine yönelik uygulamaları
 • Nörolojik hastalık teşhis ve tedavi takibine yönelik olarak beyin görüntüleme yöntemleri
 • Nörolojik hastalıkların teşhis ve tedavi takibi amacıyla beyin görüntülerinin analizi
 • Beyin görüntülerinden doku ve yapıların tespiti, bölütlenmesi ve nörolojik hastalıkların tespitine dönük nicel ölçümleme uygulamaları

Düzenleyenler:

Dr. Özkan Çiğdem
Özhak Mühendislik
ozkancigdem@ieee.org

Doç. Dr. Devrim Ünay
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
devrim.unay@ieu.edu.tr


Prof. Dr. Ali Saffet Gönül
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD
ali.saffet.gonul@ege.edu.tr


BİYOMALZEMELER VE UYGULAMALARI ÖZEL OTURUMU

Günümüzde biyomalzemeler tıpta hastalıkların teşhis edilmesi, vücüt fonksiyonlarının sağaltımı veya hastandıktan sonra iyileştirmeyi kolaylaştırma amacıyla kullanılmaktadır. Biyomalzemeler doğal veya sentetik olabilir ve  hasarlı doku veya biyolojik bir işlevi desteklemek, geliştirmek veya değiştirmek için farklı işlemlerden geçirilerek kullanılılırlar. Bugün modern biyomalzemeler, malzeme, tıp, doku mühendisliği bilimindeki araştırma geliştirme bulguları birleştirlerek  yeni etkiler elde edilebiliyor.

Bu özel oturumda, biyomalzemenin biyomedikal uygulamaları alanında farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek, bu alanda dünyada ve ülkemizde gerçekleştirlen  araştırmalarının ve çalışmalarının incelenmesinin yanı sıra bu alanda ulusal bir akademik ağ oluşturulması amaçlanmaktadır.

Oturum Konuları:
Konular aşağıdaki başlıklar öncelikli olmak üzere biyomalzemelerin biyomedikal uygulamanlarındaki tüm alanlarını kapsamaktadır.  Bazı özel araştırma konuları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Implant ve implant kaplamada kullanılan biyomalzemeler,
 • Yara bakımı ve rejenerasyonunda kullnılan biyomalzemeler,
 • Doku mühendisliği uygulamalarında kullanılan biyomalzemeler,
 • Tıbbi görüntüleme ve tedavide destek olarak kullanılan nano-biyomalzemeler,
 • Biyosensör tasarımında kullanılan biyomalzemeler,
 • Hedeflendirilmiş ilaç iletim sistemleri tasarımında kullanılan biyomalzemeler.

Dr. Didem ŞEN KARAMAN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
didem.sen.karaman@ikc.edu.tr


FONKSİYONEL MR GÖRÜNTÜLEME ÖZEL OTURUMU

Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (functional Magnetic Resonance Imaging – fMRI) insan beyninin çalışma mekanizmasını ve nöral bağlantılarının anlaşılmasında kullanılan güçlü ve noninvazif bir tıbbi görüntüleme yöntemidir.  Manyetik görüntülemeden farklı olarak fMRI, duyu uyarımı ya da bilişsel işlevlerden kaynaklı beyindeki aktivasyon bölgelerinin görüntülenmesini sağlamaktadır. Beyin anatomisi medikal görüntüleme yöntemleriyle büyük ölçüde çözülmüş olsa da, çalışma mekanizmasını ve nöral bağlantılarının anlaşılması son yıllarda fonksiyonel görüntüleme çalışmaları ile oldukça hız kazanmıştır.

fMRI, insan beyninin sağlıklı bireylerdeki çalışma mekanizmaları ve bunun yanı sıra farklı nörolojik veya psikolojik rahatsızlıkları olan hastalarda hem klinik hem de araştırma amacıyla psikologlar, psikiyatristler ve nörologlar tarafından özellikle son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. fMRI çalışmaları, sağlıklı beynin nasıl çalıştığını, farklı hastalıklardan nasıl etkilendiğini, klinik bozulma ile ilişkili mekanizmaları, bu bozulmadan sonra nasıl iyileşmeye çalıştığını ve kullanılan ilaçların nöral aktiviteyi veya hastalık sonrası iyileşmeyi nasıl değiştirebildiğini araştırmaya izin verir.

Bu özel oturumda, fonksiyonel görüntüleme alanında farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek, bu alanda dünyada ve ülkemizde yapılan beyin görüntüleme araştırmalarının ve çalışmalarının incelenmesinin yanı sıra bu alanda ulusal bir akademik ağ oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bazı konu başlıkları aşağıda verilmek üzere, bildiri konuları tüm fonksiyonel görüntüleme çalışmalarını kapsamaktadır.

 • Resting State fMRI (rs-fMRI)
 • Klinik fMRI Uygulamaları
 • Bilişsel fMRI Uygulamaları
 • Yüksek Çözünürlüklü (7 Tesla ve üstü) fMRI

Düzenleyen:
Dr. Cemre CANDEMİR
Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü
cemre.candemir@ege.edu.tr
http://socatlab.com
http://akademik.ube.ege.edu.tr/~candemir


ORTOPEDİK BİYOMEKANİK ÖZEL OTURUMU

Ortopedik biyomekanik, mekanik kanunlarını ve prensiplerini kullanarak kas-iskelet sisteminin, ortopedik implant, ortez ve protezlerin ve ortopedi’de kullanılan her türlü biyomalzemelerin kuvvet altındaki davranışlarını (hareket ve deformasyonlarını) inceleyen bir bilim dalıdır. Ortopedik biyomekanik,  kas-iskelet sistemindeki hastalıkların teşhisi, tedavisi ve protez/ortez/implant gibi gerekli destek ünitelerinin tasarımı, imalatı ve ayarlanması için kullanılan temel bir araçtır. Bu özel oturumda, alanında uzman olan araştırmacıları bir araya getirerek, ülkemizde ortopedik biyomekanik alanında yapılan en son bilimsel araştırmaların ve çalışmaların derinlemesine incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.

Bildiri Konuları

Konular aşağıdaki başlıklarla sınırlandırılmamak üzere ortopedik biyomekaniğin tüm alanlarını kapsamaktadır.  Bazı özel araştırma konuları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Kemik Biyomekaniği
  • Omurga Biyomekaniği
  • Yumuşak Doku Biyomekanigi (Kıkırdak, kas, tendon, bağ doku vb.)
  • Ortopedik Biyomalzemelerin/Implantların/Protezlerin/Ortezlerin Biyomekanik Analizi
  • Ortopedik Çarpma/Yaralanma Biyomekaniği
  • Sonlu Elemanlar Analizi (SEA) methodu ile Ortopedik Biyomekanik analizi

Düzenleyen:

Dr. Mustafa ÜNAL,

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Case Western Reserve University, Department of Mechanical Engineering
Vanderbilt University Medical Center, Department of Orthopedic Surgery & Rehabilitation

E-posta: mustafaunal@kmu.edu.tr


TIPTEKNO'19 - Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi / 3-5 Ekim 2019 / Palm Wings Ephesus Hotel / Kuşadası