ANNOUNCEMENTS

Invited Speakers

Aylin Şendemir
Ege University, Bioengineering Department
"Tissue Engineering and Regenerative Medicine Applications"


Prof.Dr. Bülent YILMAZ 
Abdullah Gul University, Elektric-Elektronic Engineering
"Using machine learning and deep learning approaches in automatic detection of colon diseases


Françoise Peyrin
Univ Lyon, INSA Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, CREATIS, CNRS 5220 INSERM U1206, F69621 Lyon France & ESRF, BP 220, 38043 Grenoble Cedex, France.
"Multiscale and Multi Contrast X-Ray CT"


Assoc.Prof. Emine Ulku Saritas
Department of Electrical and Electronics Engineering, Bilkent University
"Magnetic Particle Imaging"


Tutorials

Assoc.Prof. Ahmet MERT
Bursa Technical University
"Machine Learning Techniques for Biomedical Applications"

 

IEEE Turkey Section Support
PAST CONGRESS

 

 
 
PAPER SUBMISSION
 

TIPTEKNO 2020 Basıma Hazır Bildirileri için Takip Edilmesi Gereken Adımlar:
Bildirinizin hakem yorumlarına göre revize edildikten sonra, Basıma Hazır halinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Kabul edilen bildirilerin IEEE Xplore’de yayınlanabilmesi için, aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir. Aşağıdaki kurallar dışında hazırlanan bildiriler, kongrede sunulsa bile, IEEE tarafından formatsal açıdan kabul edilmeyeceğinden, IEEE Xplorer’da yayınlanmayacaktır. Bu sebeple aşağıda belirtilmiş aşamaların tam olarak uygulanması gereklidir.

Bildiri Formatı için mutlaka Kongre web sayfasında verilen basıma hazır bildiri formatına uyulmalıdır. (Bu konu çok önemli olup uygun olmayan bildiriler IEEE tarafından index’lenmeyecektir.)

Türkçe Bildirilerin başlık kısmında önce Türkçe sonra İngilizce olmak üzere iki dilde başlık yazılması gerekmektedir. İngilizce bildirilerde sadece İngilizce Title olması yeterlidir.

Bildiri Özeti için önce, “Özetçe” ile başlayan Türkçe özet ve anahtar kelimler, sonra ise “Abstract” ile başlayan İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler “Keywords” verilmelidir. Özetçe, Abstract ve Bildiri Başlığı kısmında, özel semboller, özel karakterler ve matematiksel ifadeler kullanılmamalıdır. İngilizce bildirilerde sadece İngilizce Abstract olması yeterlidir.

Bildirilerde sayfa numarası bulunmaması gerekmektedir.

Bildirinin uzunluğu, her şey dahil 4 sayfayı geçmemelidir .

İki kolon halinde hazırlanacak bildirinin ilk sayfasının sol altında IEEE telif hakkı bildirimi kesinlikle bulunmalıdır. (Uygun olan ifade seçilmelidir.) 
i) ABD hükümeti tarafından istihdam edilen bütün yazarların bildirlerinde kullanılacak telif hakkı bildirimi: “U.S. Government work not protected by U.S. copyright
ii) Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya hükümetleri tarafından istihdam edilen bütün yazarların bildirlerinde kullanılacak telif hakkı bildirimi:  “978-1-7281-8073-1/20/$31.00 ©2020 Crown” 
iii) Avrupa Birliği tarafından istihdam edilen bütün yazarların bildirlerinde kullanılacak telif hakkı bildirimi:  “978-1-7281-8073-1/20/$31.00 ©2020 European Union
iv) Diğer bütün yazarların bildirlerinde kullanılacağı telif hakkı bildirimi:
978-1-7281-8073-1/20/$31.00 ©2020 IEEE

Tıptekno 2020 kapsamında bildirilerin IEEE Xplore’de yayınlanması için her bildirinin kayıt edilmesi ve konferans süresince sunulması gerekmektedir. Bir kayıt ücreti ile iki bildiri kayıt edilebilmektedir. Üçüncü bildiri için tekrar kayıt yapılması gerekmektedir.

Hazırladığınız bildirinizi, PDF formatına dönüştürüp, easychair sistemine yüklemeniz gerekmektedir. PDF formatına dönüştürmek için PDF eXpress kullanılması ve onayından geçmesi zorunludur. 

PDF eXpress ile dönüştürmek için;

  • http://www.pdf-express.org adresine gidiniz.
  •  PDF eXpress’i ilk defa kullanıyorsanız:
   1. "New users – click here" bağlantısına tıklayınız.
   2. "Conference ID" için 50054XP giriniz, e-posta adresinizi ve seçtiğiniz bir şifreyi giriniz. İstenen diğer bilgileri de giriniz.
   3. İletişim bilgilerinin doğruluğunu kontrol edip, "Submit" tuşuna basınız.
   4. Başarılı hesap açma ile ilgili bir e-mail alacaksınız.
  • PDF eXpress’i daha önce başka bir konferans için kullandıysanız:
   1. "Conference ID" için 50054XP giriniz. Daha önce kullandığınız e-posta adresinizi ve şifrenizi giriniz.
   2. “Login”e tıklayınca bir hesap açmanızı isteyen bir hata mesajı ile karşılaşacaksınız. “Continue” bağlantısına tıklayın. E-posta ve şifrenizi girerek eski hesabınızı bu konferans için aktive etmiş olacaksınız.
  • Her yeni bildiri için “Create New Title” bağlantısına tıklayın.
  • Bildiri ile ilgili istenen bilgileri giriniz.
  • “Submit PDF for checking” bağlantısına tıklayınız. Çıkan diyalogdan basıma hazır bildirinizin PDF halini yükleyiniz.
  • Yüklediğiniz bildirinin PDF eXpress testinden geçip geçmediğini bildiren bir e-posta alacaksınız.
  • PDF eXpress ile oluşturulan basıma hazır bildirilerinizi Easychair sistemindeki “Update Filebağlantısını kullanarak yeniden yüklemeniz gerekmektedir.

NOT: İlk sayfada yer alan IEEE telif hakkı bildirimi, bildirinin son hali Pdf eXpress’e yüklenmeden önce kesinlikle eklenmelidir.

 1. PDF eXpress tarafından çevrimi uygun bulunan bildiriler EasyChair sistemi üzerinden PDF eXpress’in verdiği dosya adı değiştirilmeden yüklenmesi gerekmektedir.
 2. Ayrıca TIPTEKNO 2020 kapsamında kabul edilen herbir bildiri için ayrı ayrı IEEE elektronik telif hakkı (copyright) formu doldurulmak zorundadır.  Tıptekno 2020 için IEEE elektronik copyright formu girişi aşağıda yer almaktadır.

Önemli Not:  IEEE Copyright formu her bildiri için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Bir yazarın iki veya daha fazla bildirisi kabul edilmiş ise bu işlemi, her bir bildiri için ayrı ayrı yapıp göndermesi gerekmektedir.

Article ID(Bildiri Numarası) bildirinize easychair sistemi tarafından atanan bildiri numarası ile aynı olmak zorundadır. Lütfen başına '0' eklemeyiniz. PDF eXpress tarafından üretilen PID'li numarayı bu alana girmeyiniz.


- TITLE OF PAPER: Bu kısma bildirinin Türkçe veya İngilizce adı yazılmalıdır.
- LIST OF AUTHORS: Yazarların bildiride yer aldığı sırada yazılması gerekmektedir.

 

TT20 Copyright Guide

 

IEEE e-Copyright Submission Form
Article Title(Bildiri Başlığı):		

Authors(Yazar İsimleri):
Article ID(Bildiri Numarası):
Authors Mails(Yazar Mail Adresleri):
 
 

Türkçe Bildiri Format Dosyaları:

Tiptekno'20 LaTeX Bildiri Formatı
Tiptekno'20 Word Bildiri Formatı
Tiptekno'20 PDF Bildiri Formatı

Full English Paper Format Files:

Tiptekno'20 LaTeX Sample
Tiptekno'20 Word Sample
Tiptekno'20 PDF Sample
TIPTEKNO'20 - Medical Technologies Congress / 19-20 November 2020 / ONLINE